Boka / Kontakt

Boka bana (Endast för registrerad och betalande medlem)

via Matchi


Styrelse 2022

Ordförande                                     Annica Ingemarsson, annica0206@yahoo.se

Vice ordförande                              Bengt Ekehult, bengt@fairmarin.se

Kassör                                               Fredrik Daveus, fredrik.daveus@gmail.com 

Sekreterare                                      Johan Leijonhufvud, johan@spotify.com

Banchef                                            Per Hertzberg, per.hertzberg@gmail.com

Tävlingsledare                                Sue Tennander, sue.tennander@vrg.se

Suppleant                                         __


Revisorer:                                        Ulf Daveus och Håkan Beckius

Valberedning:                                 Niklas Andersson Steen  nas@brandir.se och Peter Keith

                                                           peter@keith.ptKontakt

Allmänna frågor: Maila i första hand någon i styrelsen

Medlemsskap ansök via Matchi


Kod/Kodlås

Kodlås för att komma in på tennisbanan. Koden kommer  uppdateras med jämna mellanrum och skickas ut via Matchi.