Om ÖTK


Årsavgifter 2022 (inkl. bokning och spel )

  På Matchi hittar du ansökan om medlemsskap medlemsavgifter och rutiner för inbetalning


  Bokning


  • Medlem får boka max 1 timme per speltillfälle och max två tillfällen framåt (ej efter varandra). Efter spelad timme kan ytterligare timme bokas.
  • Bokad timme tappas om medlem ej dykt upp 15 min efter utsatt tid. Då är timmen fri att spela för övriga medlemmar.
  • Medlem som inte avser spela sin bokade timme måste avboka via bokningstjänst 


  Tävling

  Varje år anordnar klubben minst en tävling om väder tillåter och tillräckligt många personer har anmält sig. Mer info kommer sättas upp vid plan och fås via utskick till samtliga medlemmar.


  Banskötsel

  En grusbana trivs bra när många spelar på den förutsatt att alla samtidigt hjälps åt att ta hand om den.


  Före spel skall banan vattnas (Undantag om banan redan är fuktig). Sommardagar vid strålande sol skall banan alltid vattnas både före och efter spel. Annars går den snabbt sönder.


  Om banan trots detta går sönder meddelar man Banchefen. Inget spel bör ske på banan innan den lagats.


  Efter spel skall banan iordningställas:

  • Laga/fyll i ev mindre hål/gropar

  (använd gärna vält vid behov)

  • Borsta banan
  • Sopa linjerna rena
  • Vattna banan om den är torr
  • Häng upp vattenslang

   

  Lämna alltid banan som du själv vill att den ska se ut när du kommer till den.


  Tennis eller gymnastikskor skall användas. (Löparskor med vassa kanter, Skor med grova mönster eller dobbar är inte tillåtna.)


  Om alla följer dessa enkla "regler" så kommer  banan fortsatt vara en pärla i Österskär.